Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

κλειστο και το ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ..


Όπως έγινε γνωστό από την Διοίκηση μετά την λήξη της συνεδρίασης της ΓΣ του Τμήματος στις 12-2-09, οι πιστώσεις που έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης συνολικά για το εαρινό εξάμηνο είναι μόλις 41 ΠΑΚ, δηλαδή κατά 53% περίπου λιγότερες σε σχέση με εκείνες του εαρινού εξαμήνου 2007-08 (87ΠΑΚ περίπου) και ως εκ τούτου δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα διατεθούν στο ΠΤΔΕ οι αιτούμενες 5,4ΠΑΚ.

Το ΔΣ με λύπη του διαπιστώνει το αδιέξοδο στο οποίο για πολλοστή φορά οδηγείται το Τμήμα από μια πλειάδα παραγόντων που δεν του αφήνει κανένα περιθώριο να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στην αποστολή του, όπως αυτή ορίζεται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και τον Κανονισμό Σπουδών του: Έλλειψη μελών ΔΕΠ (η τελευταία νέα θέση δόθηκε το 2004), ΕΕΔΙΠ (η τελευταία νέα θέση δόθηκε το 2000), ΕΤΕΠ (η τελευταία νέα θέση δόθηκε το 2004), δραστική μείωση των πιστώσεων για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 συνολικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, άρα και στο Τμήμα, μείωση του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών Α/βαθμιας & Β/βαθμιας εκπαίδευσης κατά 40% κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού εισακτέων κατά 45% περίπου κατά την τελευταία πενταετία.

Οι διδάσκοντες με βάση το Π.Δ 407/80 καλύπτουν πάγιες και διαρκείς διδακτικές ανάγκες του Τμήματος σε μεγάλο ποσοστό και σε κρίσιμα μαθήματα, όπως η υποχρεωτική σχολική πρακτική άσκηση διάρκειας 4 εξαμήνων και οι υποχρεωτικές πτυχιακές εργασίες, όπως τούτο έχει επανειλημμένα εξηγηθεί σε σχετικά έγγραφα προς τις Πρυτανικές Αρχές και το ΥΠΕΠΘ και πιο πρόσφατα στα υπ’ αριθμ. 979/22-1-2009 & 1079/9-2-2009 έγγραφα του Τμήματος προς τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού κ. Παπαματθαιάκη. Σημειώνεται πως η έναρξη μαθημάτων σε 2 φάσεις, δηλαδή, μια για τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ και μια όταν εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για τους συμβασιούχους βάσει του Π.Δ 407/80, δεν είναι δυνατή εξαιτίας των περιορισμών της νομοθεσίας για την αναπλήρωση μαθημάτων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, και το γεγονός ότι τα επανειλλημένα και πλήρως τεκμηριωμένα διαβήματα του Τμήματος προς το ΥΠΕΠΘ δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα, το ΔΣ του Τμήματος βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αποφασίσει την αναστολή έναρξης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2008-09 μέχρις ότου ικανοποιηθεί το αίτημα για την διάθεση των απαιτουμένων πιστώσεων για την ανανέωση των συμβάσεων των ήδη υπηρετούντων συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80.


αποσπασμα απο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε

ΤΗΣ 13ης/2/2009


εμεις ας συνεχισουμε να εχουμε τα ματια μας κλειστα..ερχεται και η σειρα μας στις 26-27 φεβρουαριου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: